Mutlu Şirinler Çocuk Evleri’nin Eğitim Programı

Mutlu Şirinler Çocuk Evleri, çalışmalarında bilimselliğe özen gösterir. Programları çocuk merkezli olup, aile-çocuk-Mutlu Şirinler Çocuk Evleri işbirliği ile bütünlenir. Bu bütünlük içerisinde, bilgi ve deneyim birikiminin yanı sıra, çeşitli gelişim ve eğitim yöntemleri göz önüne alınır. Ancak Mutlu Şirinler Çocuk Evleri, Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı ile High/Scope Programı’nı kendine daha yakın bulmaktadır. Programlar grubun yapısı, çevre şartları, toplumsal-kültürel kabullerimiz göz önünde bulundurularak uygulanır.

Mutlu Şirinler Çocuk Evleri, çalışmalarında bilimselliğe özen gösterir. Programları çocuk merkezli olup, aile-çocuk-Mutlu Şirinler Çocuk Evleri işbirliği ile bütünlenir. Bu bütünlük içerisinde, bilgi ve deneyim birikiminin yanı sıra, çeşitli gelişim ve eğitim yöntemleri göz önüne alınır. Ancak Mutlu Şirinler Çocuk Evleri, Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı ile High/Scope Programı’nı kendine daha yakın bulmaktadır. Programlar grubun yapısı, çevre şartları, toplumsal-kültürel kabullerimiz göz önünde bulundurularak uygulanır.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *