Eğitim Felsefemiz

Eğitim Felsefemiz

Mutlu Şirinler Çocuk Evleri’nde öğrencilere aşağıdaki özelliklerin kazandırılması amaçlanır:Zihinsel özellikleri bakımından;Karşılaştığı problem durumları ile baş edebilmeSeçenekler arasından yaşına uygun olarak tercihte bulunabilmeAlgılama...

Read more
Eğitim İlkelerimiz

Eğitim İlkelerimiz

Mutlu Şirinler Çocuk Evleri’nde Okul Öncesi Eğitimin İlkeleri Okul öncesi eğitim bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Mutlu Şirinler Çocuk Evleri eğitim programında bu ilkeleri gerçekleştirmeye özen gösterir. Bu ilkeler şunlardır: 1. Okul öncesi...

Read more
Eğitim Programımız

Eğitim Programımız

Mutlu Şirinler Çocuk Evleri’nin Eğitim Programı Mutlu Şirinler Çocuk Evleri, çalışmalarında bilimselliğe özen gösterir. Programları çocuk merkezli olup, aile-çocuk-Mutlu Şirinler Çocuk Evleri işbirliği ile bütünlenir. Bu bütünlük içerisinde...

Read more
Hedeflerimiz

Hedeflerimiz

Mutlu Şirinler Çocuk Evleri’nde Okul Öncesi Eğitimin Amaçları Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 1. Çocukların bilgi, beden, zihin ve duygu yönlerinden gelişmelerini ve...

Read more
Merak Edilenler

Merak Edilenler

Mutlu Şirinler Çocuk Evleri’ne Çocuk Kabulü Yuvaya çocuk kabulünde aşağıdaki belgeler istenir: 1. Velinin dilekçesi, 2. Çocuğun nüfus cüzdanı örneği, 3. Çocuğun boğaz ve gaita kültürü, 4. Sağlık raporu (Bulaşıcı hastalığı, ağır ruhsal, zihinsel...

Read more